Thể lệ chương trình


 1. Thẻ Thành viên chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport từ 18 tuổi trở lên. Chương trình không áp dụng cho nhân viên của công ty Kho Dụng Cụ.
 2. Khách hàng (KH) sau khi đăng ký chương trình Thẻ thành viên Kho Dụng Cụ sẽ được cấp miễn phí một Thẻ thành viên Kho Dụng Cụ và một Thẻ nhỏ gắn móc khóa (có giá trị tương đương thẻ lớn). Mỗi KH chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ duy nhất.
 3. Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng để được cấp lại thẻ với chi phí là 20.000đ.
 4. Với mỗi 10.000đ mua hàng tại showroom Kho Dụng Cụ, KH tích lũy được một (01) điểm. Với mỗi 500 điểm KH đổi được một (01) Phiếu chiết khấu Kho Dụng Cụ trị giá 50,000đ. Điểm tích lũy không được quy đổi thành tiền mặt.
 5. Việc tích lũy điểm không áp dụng cho Phiếu chiết khấu, Phiếu ưu đãi Kho Dụng Cụ.
 6. Vào Ngày Hội Thành Viên, KH Thành Viên sẽ được giảm 5% đa số các mặt hàng.
 7. Điểm tích lũy chưa đổi thành Phiếu chiết khấu trong năm liền trước sẽ được tự động chuyển thành điểm tích lũy của năm sau và chỉ có giá trị qui đổi thành Phiếu chiết khấu đến hết ngày 30/06 của năm sau.
 8. Xuất trình Thẻ thành viên Kho Dụng Cụ và CMND/ Passport (nếu cần) khi thanh toán, đổi Phiếu Chiết Khấu, đổi quà, hoặc các thủ tục liên quan.
 9. Điểm và thông tin hồ sơ sẽ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch.
 10. Việc tích lũy điểm sau khi mua hàng chỉ áp dụng cho các hóa đơn trong vòng 3 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn.
 11. Kho Dụng Cụ có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình Thẻ thành viên Kho Dụng Cụ mà không cần báo trước.
 12. Kho Dụng Cụ không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của KH nếu thông tin do KH cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định của chương trình.
 13. Kho Dụng Cụ được phép sử dụng các thông tin ghi trong phiếu đăng ký và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại Kho Dụng Cụ của KH Thành viên để hỗ trợ cho các hoạt động marketing trực tiếp, thống kê và quản lý chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến các thành viên sẽ được bảo mật.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách Hàng hoặc tổng đài: 1800 599 971