khuyến mãi quà tặng

Sản phẩm khuyến mãi tặng phẩm

Giá 3.923.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Thước cuộn thép 3m màu xanh Pretul PRO-3MEB-AThước cuộn thép 3m màu xanh Pretul PRO-3MEB-AMũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160
Giá 1.416.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Thước cuộn thép 3m màu xanh Pretul PRO-3MEB-AThước cuộn thép 3m màu xanh Pretul PRO-3MEB-A
Giá 2.418.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Kéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45PKéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45P
Giá 1.393.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Găng tay da vải an toàn size L Truper GU-TECAGăng tay da vải an toàn size L Truper GU-TECA
Giá 3.424.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160
Giá 2.876.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Dao rọc cáp 7in/175mm Truper NM-6Dao rọc cáp 7in/175mm Truper NM-6
Giá 910.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Lưỡi cưa gỗ 100mm x 30T CFCooper SW04030Lưỡi cưa gỗ 100mm x 30T CFCooper SW04030
Giá 4.848.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Găng tay da vải an toàn size L Truper GU-TECAGăng tay da vải an toàn size L Truper GU-TECA
Giá 3.086.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 6.0x60x100mm CFCooper CM60100Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 8.0x70x120mm CFCooper CM80120Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 10x90x140mm CFCooper CM100140Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160Mũi khoan bê tông đuôi kẹp 12x95x160mm CFCooper CM120160
Giá 943.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Bộ vít 2 cây đầu dẹp & bake có từ Pretul DUO-1/4X4BPBộ vít 2 cây đầu dẹp & bake có từ Pretul DUO-1/4X4BP
Giá 1.257.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Lưỡi cắt kim cương 105x1.8x20mm CFCooper DWS4MLưỡi cắt kim cương 105x1.8x20mm CFCooper DWS4M
Giá 3.439.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Kéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45PKéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45P
Giá 2.870.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Kéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45PKéo cắt cành 8in/180mm Pretul T-45P
Giá 2.171.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Dao rọc cáp 25mm Truper CUT-7Dao rọc cáp 25mm Truper CUT-7
Giá 1.279.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Kềm cắt 6in/150mm Pretul PCD-6PKềm cắt 6in/150mm Pretul PCD-6P
Giá 2.235.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Thước thuỷ thân nhôm 18in/45cm Pretul NP-18PThước thuỷ thân nhôm 18in/45cm Pretul NP-18P
Giá 2.106.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Kềm bấm chết 5in/127mm Pretul PP-5CKềm bấm chết 5in/127mm Pretul PP-5C
Giá 1.601.000 ₫ (Giá trên đã bao gồm VAT)
Bút thử điện điện tử Truper PROVO-1Bút thử điện điện tử Truper PROVO-1