Quyền lợi thành viên


Tích lũy điểm đổi chiết khấu

1

Mua sắm

2

Tích lũy điểm

10.000 VNĐ = 1 điểm

3

Nhận phiếu chiết khấu

300 điểm = 1 phiếu chiết khấu trị giá 50.000 VNĐ

Tặng 01 thước dây 3m cho đơn hàng từ 50.000đ
Tặng 01 áo mưa cao cấp cho đơn hàng từ 1.000.000đ
Tích lũy điểm đổi chiết khấu và quà tặng
Quà tặng sinh nhật
Cập nhật ưu đãi qua Tin nhắn và nhiều ưu đãi từ các đối tác
Khuyến mại và Sự kiện đặc biệt hàng tháng
Giảm 5% Ngày hội thành viên hàng tháng